Asvejos ir Baluošo ežerų upeliai

Prieš savaitę teko lankytis prie Asvejos ežero ir Stirnos upelyje, jungiančiame dvi Asvejos ežero dalis ties Žingių kaimu, bandyta užmatyti reliktinę mizidę. Paieškos buvo bevaisės. Bet kilo mintis pasižvalgyti ir kituose Asvejos ir netoliese esančio Baluošo ežerų upeliuose. 

Taigi, dar kartelį aplankyta trumpa Stirnos atkarpa. Kaip ir prieš savaitę, nieko reliktinio čia nesimatė. 

Tada patraukėme link bevardžio upeliuko prie Karpakėlio kaimo. Ir šis buvo vienintelis iš šiandien mūsų matytų, nepasižymėjęs sraunumu. Matyt visą vandenį sulaikė bebrų užtvanka. Upelis buvo siauras,  vos ne peršokamas, dugnas nuklotas puvenų sluoksniu. Ne, toks tikrai nepatiktų daug deguonies mėgstančioms mizidėms. 

Grįždami stabtelėjom prie Karpakėlio ąžuolo. Medžio amžius 2000 m. nustatytas medžio amžius Preslerio grąžtu – apie 180 metų. Taigi dabar jam au virš dviejų šimtų. Kamienas drevėtas, 4 metrų aukštyje išsišakoja į du. Jaunesnių, bet pakankamai galiūniškai atrodančių ąžuolų čia yra ir daugiau. 

Kita mūsų aplankyta upelė – Kirnė. Ilgis – apie 13 km, prasideda raistuose ties Reišeliškių kaimu, įteka į Asveos ežerą. Upėvardis Kìrnė kildinamas nuo žodžio kirna („krūmuota, šlapia vieta, lūžtvė, vandens išplauta medžio ar krūmo šaknis upės krante“). Pavadinimas kalba pats už save. Nors upelės vaga daug kur tiesinta, ties žiotimis klaidžiodamas jos pakrantėmis ir velnias kanopas nusilaužytų. 

Nors Asvejos ežeras turi ir daugiau įtekančių upelių, mums šių trijų pakako. Patraukėme link Baluošo. 

Pirmoji mus pasitiko Žverna. Pavadinimas kilęs nuo ežero, iš kurio ji išteka – Žverno. Į šį ežerą suteka trys upeliukai, išteka vienas. Žvernos vaga labai vingiuota, pakrantėse nemažai užpelkėjimų. Nepaisant to, mūsų matytas upelės dugnas švarus, smėlėtas. Apsilankymo metu tėkmė buvo labai srauni, upelė patvinusi. Vietiniai gyventojai papasakojo, kad vasarą ą galima buvo perbristi sušlampant vos aukščiau kulniukų. Dabar daugelyje vietų vandens buvo turbūt iki juosmens. 

Su Baluošo ežeru pasisveikinome ties Žvernos žiotimis, o atsisveikinome ties Baluošos ištakomis. Iš principo tai ta pati vandens srovė. Žverna, įtekėjusi į Baluošo ežerą, išteka Baluošos upele. 

Jogaila Mackevičius