©

Svetainėje esančią informaciją galima kopijuoti ir platinti tik administracijai leidus. Šiuo klausimu prašome kreiptis elektroniniu paštu [email protected] nurodant, kokio straipsnio (pateikiant nuorodą) informaciją pageidaujate skelbti savo svetainėje, žurnale (nurodant informaciją apie leidinį – pavadinimą, internetinį adresą ir pan). Visais atvejais, net ir gavus sutikimą, būtina pateikti nuorodą – www.tvenkinukas.lt

Administracijos leidimas nėra būtinas, jei Tvenkinukas.lt esanti informacija pateikiama apibendrintai, tiesiogiai nekopijuojant teksto ar jo dalių bei nuotraukų, jei nekeičiama jos esmė ir kontekstas. Tada tereikia nurodyti informacijos šaltinį – www.tvenkinukas.lt

Atskiri reikalavimai yra taikomi CC (Creative Commons) ženkliuku pažymėtiems straipsniams. Jų turinį galima laisvai platinti ir kopijuoti jeigu jūs suteikiate kopijoms tokią pačią autorinių teisių licenziją.