Mažažiedė vandens lelija, Nymphaea candida

Mažažiedė vandens lelija (Nymphaea candida) anksčiau buvo įrašyta į Lietuvos raudonąją knygą. Dabar ten jos neberasime. Tačiau tai nesumažina domėjimosi šiuo augalu. Iš esmės ji labai panaši į paprastąją vandens leliją (Nymphaea alba). Patikimai atskirti galima tik pagal purkos spindulių skaičių. Mažažiedė jų turi 6-14, o paprastoji 14-24. Kai kuriuose literatūros šaltiniuose mažažiedė lelija laikoma paprastosios porūšiu. 

Šiais metais su mažažiede vandens lelija teko susitikti tris kartus: 

Ežeras Ūsiai, liepos 13 diena

Didesnio žygio po Labanorą ir aplink jį metu užsukome prie Ūsių ežero. Dar pernai, 2020 metais, čia pakrantėse teko stebėti ištisas mažažiedžių vandens lelijų juostas. Buvo ir labai daug dreisenų. Bet neaišku kas nutiko per metus laiko – vandens lelijų beliko vos viena kita, dreisenų taip pat reikėjo gerai paieškoti. Ant vandens lelijų lapų buvo pilna lūgninio lapgraužio pažeidimų. 

Ežeras Gelvys, liepos 13 diena

Keliaujant nuo Ūsių toliau, prieš pravažiuojant Ignaliną atkreipėme dėmesį į Gelvio ežero šiaurės vakarinėje dalyje esančią įlanką. Stabtelėjome, nuėjome apsižvalgyti. Mano bendražygis iškart šoko į brydkelnes ir įsibrido fotografuoti mažažiedžių vandens lelijų. 

Įlanka atrodo tikrai egzotiškai. Nuo likusios ežero dalies ją skiria medžiais ir žolėmis apaugusi sala. Matyt tokios mikroklimato sąlygos ir pritraukė mažažiedes vandens lelijas. 

Ežeras Šulnys, liepos 25 diena

Šį ežerą nutarėm apeiti prieš maldininkų paieškas Kernavo pelkėje. Nuostabus ežeras, labai vingiuota kranto linija, egzotiniai vaizdai. Čia akivaizdžiai augo ir paprastoji vandens lelija, tik ji sudarė juostas kiek toliau nuo kranto. Mažažiedė slapstėsi nedidelėse mikroįlankėlėse ežero pakraščiuose, jos buvo nepalyginamai mažiau nei paprastosios.

Jogaila Mackevičius