Euryale ferox. Ruduo

Šiais metais buvo gana sėkmingas Euryale ferox žydėjimas. Paskutinysis žiedas virš vandens išsiskleidė rugsėjo viduryje. Nuo to laiko augalo augimas sustojo, ir iki dabar atmirė visi plūduriuojantys lapai.

Euryale ferox – vienmetis augalas, neturintis ramybės periodo, t.y. ji auga apie 12 (kartais iki 18) mėnesių, kol galiausiai nuvysta nuo senatvės. Lietuvoje šiems augalams vegetacijos periodas gerokai trumpesnis. Jie teištempia geriausiu atveju pusmetį.

Šiandien nutariau išvalyti baseinėlį. Nupildamas vandenį pamačiau, kad augalas iš paskutiniųjų sukaupė visas jėgas į augimo pumpurą – po vandeniu buvo vienas mažas lapelis ir žiedinis pumpuras, tarsi laukdami kažkokio stebuklo – atšilimo.

Bet kadangi stebūklai pasitaiko retai, augalas iškeliavo į kompostą. Tik gerai įrengtoje ir stipriai apšviestoje šildomoje oranžerijoje Lietuvoje šiems augalams galima būtų sudaryti sąlygas augti ištisus metus. 

Jogaila Mackevičius