Avarijos’2011. Antra dalis

Na, ką, smagumai tęsiasi – anei aplinkosauga, anei žiniasklaida, anei projektą prižiūrintieji niek nepajėgūs nuveikt.

UAB Grundolitos šiandieninė dovanėlė.

Imamas „švarus“ gruntinis vanduo

1

 

Praleidžiamas pro mokyklos žaidimo aikštelę

2

Tada į jau priblaususį kaimyno tvenkinį

3

O iš jo – į manąjį pro žolėse pasislėpusį avarinį drenažo vamzdį. „Geras“ toks vanduo – su puta…

4

 

Na, lyg man azoto būtų mažai…

O tie, kas augina vandens lelijas be jokios abejonės žino, kaip joms nepatinka vandens lygio pakilimas žydėjimo metu.

5

 

Taigi, gali gražintis aplinką kiek nori, ale ateis UAB Grundolita ir, atsiprašau, ap…s. Ir ne paprastai, tautietiškai, o dar ir su ES parama…